Svarbiausias žmogaus darbas

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas. Kokį darbą turiu atlikti aš, o kokį Šviesą, Aukštesnioji jėga, Kūrėjas?
Atsakymas. Turiu atlikti darbą, kuris priverstų Šviesą ištaisyti mane. Mano darbas vadinasi malda, prašymu. Turiu stipriai panorėti atlikti tokį veiksmą, kurio savaime atlikti negaliu. Juk neįmanoma visiškai duoti, be jokios grąžos sau, mat mūsų prigimtis – absoliutus egoizmas.
Iš aukščiau galime gauti tokią galimybę, ji vadinasi Šviesa, Šviesa Hasadim. Bet tik tuo atveju, jei mane veiks aukštesnioji Šviesa. Paprašyti, kad ji veiktų mane – galiu, bet prašyti reikia per grupę, dirbant dešimtuke.
Ir tuomet galėsiu duoti nuo savęs, nereikalaudamas jokių atlygių ir grąžos.

Iš 2016 m. gruodžio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nenoriu būti vergas!

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Viską daro Jis, bet sprendžiu – aš

Komentarų nėra

Atpažinti kabalistą

Dvasinis darbas

Klausimas iš feisbuko. Kaip galiu suprasti, kad priešais mane esantis žmogus yra kabalistas?
Atsakymas. Negalite to suprasti. Niekaip!
Sakyčiau tai yra išoriniai kabalisto požymiai:
1. Nuolatinės kabalos studijos bet kada laisvu laiku;
2. Mokytis trijų valandų trukmės rytinės pamokose;
3. Reguliariai dalyvauti draugų susibūrimuose;
4. Dalyvauti platinime, kas padeda taisyti pasaulį;
5. Aktyviai pasitelkti savo gebėjimus, kad padėtum pasauliui išsitaisyti.
Tai ir yra „kabalistas“.
Klausimas. Išeitų, kad netgi pradedantįjį galima vadinti kabalistu?
Atsakymas. Taip. Kabaloje sakoma, kad žmogus vadinamas kabalistu priklausomai nuo jo ketinimo ir tikslo, o ne nuo to, ar jis jau pasiekė dvasinį lygmenį. Jeigu jis kreipia save į tai, reiškia jis ten.

Iš 2017 m. kovo 8 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip atpažinti kabalistą?

Kas yra kabalistas?

Kabalistas – mokslininkas, tiriatis save

Komentarų nėra

Nenoriu būti vergas!

Dvasinis darbas

Klausimas. Kuo skiriasi sąmoningas ir nesąmoningas dvasinis darbas?
Atsakymas. Nesąmoningas darbas toks, kad mes automatiškai pildome gamtos nurodymus, Kūrėjo darbą.
Dirbti sąmoningai reiškia, kad pradedame šiame procese dalyvauti savarankiškai, protingai, suprasdami ir iš anksto planuodami. Ir tuomet išvysime, kur iš tiesų esame.
Kuo skirasi vaiko ir suaugusio žmogaus protas? Suaugusysis supranta, kur esąs ir ką darąs, o mažas vaikas – ne. Lygiai taip pat ir dvasiniame pasaulyje. Dabar nesuprantame nematome dvasinio pasaulio, nes negalime jame tinkamai egzistuoti. Vos tik pradėję įgyti jo savybes, imsime atskleisti jį tarp mūsų.
Klausimas. Ką reiškia, kad visi dirbame Kūrėjo labui? Jeigu jau dabar laikomės gamtos dėsnių, tai kokia problema?
Atsakymas. Tu automatiškai jų laikaisi, nevalingai. Problema ta, kad reikia sąmoningai imtis visų Kūrėjo funkcijų, Jį pakeisti.
Kai atsidursi Jo vietoje, o tai reiškia, kai susiliesi su Juo ir visiškai pažinsi Jo santykį su kūriniu, tai tapsi toks, koks Jis. Tai ir yra mums iškeltas mūsų raidos tikslas.
Klausimas. Norite sakyti, kad aš norom nenorom esu Kūrėjo vergas?
Atsakymas. Žinoma. Dabar tu kaip svečias, kuris sėdi priešais šeimininką ir ryja viską, ką šis jam duoda. O tu turi pakilti ir sakyti: „Stop! Nenoriu pildyti tavo nurodymų. Keliu sąlygą, kad viską pildysiu savarankiškai, suprasdamas, kad tai atlieku, idant duočiau Tau, kaip malonumą, kaip paslaugą. Nenoriu būti vergas. Noriu būti savarankiškas žmogus. Noriu būti toks, kaip Tu.“

Iš 2016 m. gruodžio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Suvokti gyvenimo tikslą

Kaip tapti laisvam?

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra

Skiriant islamą ir musulmonus

Kabala ir religija

Komentaras. Laikas nuo laiko feisbuke publikuoju jūsų naujienų komentarus ir dauguma man rašo, kad ,,dr. Laitmanas kraštutinį islamą sieja su musulmonais“.
Būna, kad aštriai pasisakote apie islamą…
Atsakymas. Omenyje turiu ne pačią religiją, bet jos kraštutinius apologetus.
Neturiu nieko prieš islamą, juk Korane pasakyta tūkstančiai gražių dalykų ir aš kaip filosofas galiu pasakyti, kad iš esmės islamas – gera religija.
Žinoma, ten yra kraštutinumų, tačiau jeigu jų dirbtinai neišpūsime, neplėtosime ir nepriešinsime su visais kitais tikėjimais, tai su šia religija galėtų susigyventi bet kuris žmogus pasaulyje.
Iš kitos pusės, tai, kas šiandien pateikiama, iš tikrųjų nėra islamas.
Susitikinėjau su arabų religijos atstovais, ypač su sufistais – arabų kabalos atstovais, ir galiu pasakyti, kad kažkada jie itin siekė meilės, žmonių tarpusavio ryšio, bet šiandien viskas pasikeitė.
Apie šiuos reiškinius daug rašo šiuolaikiniai tyrinėtojai. Tad kalbu apie tai, ką šiandien padarė su islamu. Negalima leistis į kraštutinumus, žudyti kitus be priežasties, o po to prisidengti religija. Religija niekuo dėta. Viskas priklauso nuo to, kaip ją naudoji.
Tą patį galiu pasakyti apie judaizmą: yra daugybė žmonių, kurie skatina neapykantą, nors judaizmas grindžiamas principu ,,pamilk artimą kaip pats save”. Artimas – bet kuris šalia tavęs esantis žmogus.  Kitaip tariant, visa tai glūdi religijoje, bet žmonės tai traktuoja savaip.
Jeigu nuvažiuotumėte Izraelyje į bet kurį religinį rajoną, pamatytumėte, kaip tikintieji šalinasi visų kitų. O ką jie daro Amerikoje savo rajonuose?! Tą patį galima pasakyti ir apie islamą ir apie kitas religijas.
Problema ta, kad šiandien islamas išgyvena pakilimą, nukrypdamas į kraštutinumus, kuomet žmonės, prisidengdami religija, vykdo savo politiką. Žinoma, galima užmerkti akis, kaip kad daro visi kiti, bet ramiau nuo to netaps.
Aš ne politikas, aš – filosofas, esu visiškai neutralus, nepriklausau jokiai partijai ir išsakau savo požiūrį kaip žmogus, studijuojantis kabalą ir suprantantis gamtos vystymąsi, jos bendrą dėsnį ir jėgą, kuri vadinasi ,,Alah“ – Aukštesniuoju  (Eljon). Tik ją reikia suprasti tinkamai: tai – meilės ir ryšio tarp visų pasaulyje jėga.
Tuomet pamatysime, kad tarp tikrojo islamo ir kabalos (tikrojo judaizmo) nėra jokių skirtumų.

Iš 2016 m. birželio 23 d. TV programos Naujienos su Michaeliu Laitmanu

Komentarų nėra

Fantazijos ir tikrovė

Realybės suvokimas

Pasaulis, kurį matome, nėra tikrovė, o tam tikras 3D tipo filmas. Mums tik rodosi, kad matome kitus žmones, iš tikrųjų, matome savo savybes, esančias tarsi ne mumyse.
Klausimas. Kaip gi tada du žmonės žiūri į trečią ir mato tą patį?
Atsakymas. Mes nematome to paties. Mes nė negalime sulyginti to, ką matome, ir įvertinti, ką jaučia kitas žmogus. Tiesiog tarp mūsų yra nerašytas susitarimas vadinti matomą filmą mūsų pasauliu. Mes galime net ginčytis dėl kažkieno savybių, nes mūsų suvokimas skiriasi.
Mes visi matome vieną ir tą pačią iliuzinę tikrovę, į kurią kiekvienas žiūri pro savo 3D akinius.
Klausimas. Kodėl gi mes matome vieną ir tą pačią tikrovę?
Atsakymas. Todėl, kad mūsų matoma tikrovė turi atsispausti penkiuose jutimo organuose: regėjime, klausoje, uoslėje, skonyje, lytėjime. Yra matrica, pro kurią kiekvienas sugeba žiūrėti į pasaulį, ir todėl matome tik tam tikras savybes. Tačiau kiekvienas traktuoja ir suvokia jas pagal savo charakterį.
Tikrovė gali būti tik viena – Aukštesnioji jėga, kuri vadinama Kūrėju, kurį mes turime atskleisti. Jis – tai tikra ir vienintelė egzistuojanti tikrovė. Visa kita – iliuzija, įskaitant ir mus pačius ir visą šį pasaulį, kuris kabaloje vadinamas įsivaizduojamuoju pasauliu.
Man rodosi, kad egzistuoju aš ir visi, aš įsivaizduoju visas kitas formas ir milijardus žmonių, žemės rutulį, mūsų galaktiką, visatą. Bet visa tai egzistuoja tik mano vaizduotėje.
Šiuolaikinės technologijos leidžia pagaminti tokius akinius, kurie vaizduoja žmogui didžiulės apimties holografinius vaizdus ir suteikia jam visiškai tikrovišką įspūdį, kad prieš jį yra, sakykim, kavos puodelis, kurio iš tikrųjų nėra.
Jei nedėvime tokių akinių, tai juk jau gimėme su jais. Jie yra galvoje, todėl visą laiką matom įsivaizduojamą tikrovę. Mes negalime jų nusiimti, jie įaugę mumyse nuo gimimo.
Kitaip tariant, ir be 3D akinių esame 3D iliuzijoje. Visas pasaulis – tai iliuzija, kurią visi įsivaizduojame nuo akimirkos, kai gimstame.

Iš 2016 m. lapkričio 1 d. 787 –ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimas akvariume

Pasaulis – tai, ką mes suvokiame

Kas yra dvasinis suvokimas?

Komentarų nėra

Kaip gerbti tingius vyrus?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip gerbti vyrus ir juos palaikyti dvasiniame kelyje, jeigu jie tinginiai ir bijo dirbti su savo egoizmu?
Atsakymas. Tai ne baimė dirbti ir ne paprasta tinginystė, tai ypatinga pasipriešinimo rūšis, kuri pasireškia vyrui, sudužus bendram indui (kli), ji susiformavo kaip pasekmė pirmosios nuodėmės, t. y. moteriškosios dalies įsijungimo į jį.
Moters siekis daug didesnis negu vyro, bet tai jokiu būdu neduoda teisės smerkti vyrų, kad jie neturi tokio siekio.
Esmė ta, kad visi norai, siekiai, sąlygos, įvykiai, vidiniai ir išoriniai, – viskas ateina iš viršaus, iš Kūrėjo. Dėl to, jeigu žmogus yra tokios būsenos, kuomet išskyrus futbolą ir alų jo niekas nedomina, neturime jo mažiau gerbti negu žmogaus, kuris visomis jėgomis dirba kabaloje.
Dėl to, kad ir viena, ir kita duodama iš viršaus Kūrėjo. Jeigu Kūrėjas duotų šitam futbolo fanui tokį patį norą, kaip žmogui, siekiančiam kabalos, tai dar neaišku, kaip jis su tuo susitvarkytų ir realizuotų, – gali būti, daug geriau. Neturime teisės imtis atsakomybės teisti ir kaip nors rūšiuoti žmonių.
Būtina viską, kas vyksta, sieti su Kūrėju! Dėl to turime su visais elgtis vienodai. Kitaip primaišome savo egoizmo ir imamės perdaryti žmogų.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyro ir moters dvasinis kelias

Paliepus ar pasirinkus

Kur prasideda laisvė

Komentarų nėra

Laimės besivaikant

gyvenimo prasmė

Komentaras. Harvarde buvo atliktas dar vienas tyrimas, kuriuo nustatė, kad absoliučiai nėra faktas tai, jog esame laimingesni, kai gauname tai, apie ką ilgai svajojome. Mes vaikomės laimės, tarsi ją būtų galima „rasti“ ar „sugauti“, o iš tikrųjų ją galima sukurti tik savyje.
Straipsnyje sakoma: „Nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplink mus, mes turime galimybę sintezuoti laimę, jos neįmanoma „rasti“. Svarbu žinoti, kad laimė – tai ne koks nors galutinis tikslas, o greičiau šalutinis gyvenimo produktas, gyvenant taikiai su savimi, meilėje su kitais. Taigi, liaukitės vaikytis auksinio luito kitame vaivorykštės gale ir pasigrožėkite pačia vaivorykšte.“
Atsakymas. Tai – klaidinga, tai grynai Harvardo psichologija.
Esmė ta, kad laimė yra siekyje, kai žmogus dabar pradeda jausti būsimą nuostabią būseną.
Sakykime, vestuvės po mėnesio: yra mylimas žmogus, viskas nuostabu, pora jau ne tik svajonėse, bet ir planuose, jau įgyvendina juos, ruošdamasi iškilmingai dienai. Tai argi mėnesis iki vestuvių mažiau malonus, nei mėnesis po vestuvių?! Ne.
Malonumas laukti laimės dar didesnis, nes jis beribis. Juk kada laukiu laimės, tai laukimas neribotas, o kai ją gaunu – rėmai susiglaudžia.
Laimės laukimas priklauso tik nuo mūsų, ir būsimos laimės rėmus apibrėžiame tik mes! Juos galima išplėsti, mėgautis tuo visą laiką, ir taip žmogaus būsena gali būti be ribų. O galima ją dar padaryti ir nesibaigiančia ir tuo gyventi.
Bet kai kažką gaunu, laimė įgauna rėmus , imu ją jausti savyje. Iš išorinės (makif) ji tampa vidine (pnimi). Aš riboju ją savimi, įtraukiu į savo įvairiausius jausmus ir tuo ją iškraipau.
Ji jau pasireiškia mano jutimo organuose: čia – truputį daugiau, ten – truputį mažiau, nesutarimas, atsijungimas, – ir taip toliau, ir tuo viskas baigiasi.
Laimė – judėjime į tai, ko norime.

Iš 2016 m. spalio 31 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Mūsų laimės paslaptis

Laimingo gyvenimo patentas

Ar įmanoma rasti laimę?

Komentarų nėra

Feminizmo prigimtis

Vyras ir moteris

Klausimas. Kokia feminizmo prigimtis? Kodėl ir kokiu tikslu Kūrėjas leido šiam reiškiniui egzistuoti?
Atsakymas. Manau, feminizmas atsirado dėl to, kad egoizmas iškreipė moters rolę visuomenės, šeimos, savo atžvilgiu. Tai kyla iš nesupratimo, kaip teisingai moteriai save realizuoti.
Visas sroves, kurios nėra visiškai natūralios ir tradicinės, reiktų vertinti kaip iškraipymus, su kuriais reikia skaitytis, tačiau jos neturi būti skatinamos. Žmonės, besilaikantys tokio požiūrio, neturi teisės traukti prie savęs naujų žmonių, propaguoti savo specifinio požiūrio į pasaulį, į save, į gyvenimą, į lytis.
Komentaras. Anksčiau moterų priespauda, neturėjimas pasirinkimo buvo laikomas socialiniu reiškiniu, buvo kovojama už elementarias žmogaus teises.
Atsakymas. Tai – kitas reikalas. Tačiau dabar feminizmas pabrėžtinai sutelkia dėmesį į moters lytį. Be to, vyrus verčia tam tikru būdu reaguoti į tai, skirti ypatingą dėmesį.
Pavyzdžiui, dažnai būnu įvairiuose kongresuose ir konferencijose. Sakykime, ten renkamas prezidiumas iš 20 žmonių. Staiga visi suvokia, kad išrinkta 18 vyrų ir 2 moterys, o „turi būti po lygiai“. Pradedamas pertvarkymas.
Šitaip į prezidiumą patenka moterų, kurios neišmano svarstomos temos, tačiau išlaikoma nuostata „tiktai po lygiai“. Tai jau ryškūs vakarietiški iškraipymai, kurie ilgai nebesitęs.

Komentarų nėra

Nuo ko priklauso būsimo vaiko lytis?

Auklėjimas, vaikai, Kūnas ir siela

Klausimas. Nuo ko priklauso būsimo vaiko lytis? Kaip tai susiję su dvasingumu?
Atsakymas. Tai priklauso nuo sielos, kurią reikia ištaisyti, savybių. Nepatarčiau į tai kištis ir užsiimti genetiniu būsimų vaikų rūšiavimu. Neverta to daryti. Vis tiek Kūrėjo neapgausite. Kiek jam reikia vyrų ir moterų ir su kokiomis savybėmis – tai priklauso nuo bendro sielos indo (kli), kuris turi susijungti. Tam ir atsiranda mūsų pasaulyje nauji kūnai su naujomis savybėmis.

Komentarų nėra

Amžinas malonumas ir žemiškasis gyvenimas

Kūnas ir siela

Klausimas. Kur ir kaip galima įsigyti amžino malonumo patentą? Ar tai įmanoma žemiškajame gyvenime? Ar galimybė mėgautis išnyksta po fizinio kūno mirties?
Atsakymas. pasiekti amžino malonumo įmanoma tiktai žemiškajame gyvenime, ir dėl fizinio kūno mirties tai nesikeičia.
Kūnas tik suteikia galimybę užkabinti, pradėti jausti šį nežemišką malonumą, esant dar kūne, o po to galima vystyti tą norą be apribojimų, kurias mums piešia mūsų pasaulis. Mes iki fizinio kūno mirties turime pasiekti nors dvasinio malonumo pradžią, tuomet jį pratęsiame amžinybėje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalos mokslas: begalinio malonumo patentas

Amžinas malonumas

Begalinio pripildymo metodika

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai