Dykaduonių karta

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Pranešimas. 43 proc. amerikiečių bedarbių nenori ieškoti darbo. 59 proc. bedarbių priprato prie šventinio gyvenimo būdo ir daugiau nei dveji metai niekuo neužsiima. Tai apie 40 milijonų žmonių. Šie žmonės yra įsitikinę, kad šiuolaikinis žmogus turi visišką teisę nedirbti.
Trečdalis amerikiečių nuo 18 iki 28 metų nesiruošia užsidirbti pragyvenimui, planuoja gyventi tėvų sąskaita. Paradoksalu, bet apsimoka nepalikti vaikams santaupų, juk kol yra pinigų, vaikai net nemąsto apie darbą.
Tie, kurie nedirba, mano, kad dirbantieji yra kaip zombiai. Darbą jie suvokia kaip silpnybę. Darbo ieškoti nesiruošia kas penktas amerikietis. Patyrę žmonės žino, kaip išspausti iš valstybės maksimalią pagalbą maisto, būsto, grynųjų pinigų, sveikatos draudimo forma ir t. t.
40 milijonų žmonių nenori dirbti, dar 30 milijonų užsidirba iš to, kad šie 40 milijonų nedirba. Netolimoje ateityje dykaduonių skaičius keturis kartus viršys dirbančiųjų skaičių. Klintono programa griauna kapitalistinį verslo modelį, versdama JAV darytis panašią į Venesuelą.
Komentaras. Tendencija aiški, ją pagimdė elito gyvenimas ir troškimai. Viena vertus, nėra reikalo visiems dirbti. Supančiai aplinkai naudingiau nedirbti. Visuomenei naudingiau – mokytis ir auklėtis. Tai ir turi tapti kiekvieno privalomu užsiėmimu!

Daugiau šia tema skaitykite:

Bendrojo vartojimo ekonomika

Naujoji pasaulio ekonomika

Naujajai kartai – naujoviškas darbas

Komentarų nėra

Noras, prikeliantis žmogų gyvenimui

Dvasinis darbas, Platinimas

Klausimas. Ar mumyse lieka dvasinis nueito kelio įrašas?
Atsakymas. Mumyse lieka absoliučiai visa dvasinė informacija to, ką patyrėme istorijos eigoje. Ir dabar turime palaipsniui tai savyje atgaivinti ir realizuoti.
Todėl kabalistinių žinių platinimas turi sklisti iš tų, kurie jaučiasi tiesiogiai su jomis susiję.
Klausimas. Ką galvojate apie dešimt prarastųjų genčių, kurios, neaišku kur yra?
Atsakymas. Tai ne mano reikalas. Mano darbas užsiiminėti tais, kurie nori eiti į priekį. Po truputį mes visur išbarstome žinių sėklas, kad visi, kurie nori atskleisti dvasingumą, pasiekti gyvenimo tikslą, „įeiti į Izraelio žemę“, į tikrąją kūriniją, galėtų tai realizuoti dabar, šiame gyvenime.
Klausimas. Ar galima sakyti, kad jūsų ne žydų kilmės mokiniai kažkokiu būdu priklauso toms prarastosioms gentims?
Atsakymas. Dabar tai neturi reikšmės. Jeigu žmogus turi norą, vadinasi, jis pasiruošęs atskleisti dvasinį pasaulį.
Į mūsų kongresus atvažiuoja žmonių iš viso pasaulio, skiria pinigus ir laiką, kad kelias dienas pabūtų kartu su mumis. Tai toks stiprus ir aukštas noras! Mums reikia juos gerbti, mylėti, dievinti, – ne išorinį jų apvalkalą, o norą priartėti prie Kūrėjo, kurį Kūrėjas juose ir atgaivina.
Klausimas. Kai jūs sakote, kad mylite žmogų, jūs mylite būtent šį tašką jame?
Atsakymas. Būtent tai! Daugiau nieko! Visa kita – tai gyvūnas, kuris šiandien gyvena, o rytoj mirs.
Klausimas. Ar jūs turite tokią maldą, kad šis siekis gyventų žmoguje, ir jis galėtų įsikabinti į jį dantimis?
Atsakymas. Aš laikau savyje nuolatinę maldą už visus savo mokinius, kiek tai priklauso nuo manęs. Visa kita priklauso nuo jų. Valios laisvė duota kiekvienam, ir kiekvienas ją turi realizuoti. O mes tikėsimės, kad tai atsitiks visiems pasaulyje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Už ką žmogus atsakingas?

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Dvasiniai ir materialieji norai

Komentarų nėra

Dvasinis atskleidimas ir kūrybiškumas

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Klausimas. Kai žmogus pasiekia Aukštesniuosius pasaulius, ar jam lieka sugebėjimas ir noras rašyti, klausyti eilėraščių ir muzikos, gėrėtis gamta, gimdyti vaikus?
Atsakymas. Žinoma, visa tai lieka, ir dar daugiau, nei įprasta paprastam žmogui. Žmogus įgauna labai tikslų skonio, rūšių, spalvų suvokimą, apskritai, suvokimas tampa daug aštresnis, ryškesnis.
Jis net gali prastai matyti ar girdėti, bet viduje jaučia viską milijoną kartų ryškiau, negu bet kuris kitas Žemės gyventojas.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimas, nešantis sėkmę

Ketinimas ir jo įtaka tikrovei

Pajusti gyvenimą!

Komentarų nėra

Einšteinas ir kabalistai

Kabala ir kiti mokslai

Klausimas. Kuo panašūs Einšteinas ir kabalistai?
Atsakymas. Einšteinas, kaip ir kabalistai, ieškojo bendros gamtos valdymo formulės, aprašančios visus pasaulio procesus visuose lygmenyse.
Kabalistai eina toliau – jie nori ne tik protu suvokti visus pasaulio (ir ne tik mūsų, o ir visų kitų pasaulių) procesus, iki galo juos pažinti, tapti tokiais kaip jie, t. y. susitapatinti su Kūrėju, ar, jei norite, su Dievu. Tai ir yra žmogaus sukūrimo tikslas, ir iki tokio pažinimo lygio turime pakilti šiame ar būsimuose gyvenimuose.
Kaip ir Einšteinas, kabalistai laiko lauką (šviesą, mintį, Kūrėją) – pirminiu, o atsirandančius kūnus, norą – antriniu. Todėl kabalos mokslas užsiima savo noro tyrimu, kuris atskleidžia mumyse lauką – šviesą, Kūrėją.
Einšteinas nesugebėjo to atskleisti, nes manė, kad tai atskleidžiama protu, o kabalos mokslas tai atskleidžia, keisdamas žmogaus norą, t. y. per materiją.

Iš 2016 m. birželio 17 d. pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar Einšteinas buvo kabalistas?

Kai mokslas bejėgis – atsako kabala

Visi gamtos dėsniai – tai Kūrėjo savybės

Komentarų nėra

Žmonija privalo turėti tikslą

Dvasinis darbas

Klausimas. Gamta išvystė fizinį žmogaus kūną, o dėl sielos lyg ir paliko tuščią vietą, suteikdama galimybę pačiam žmogui ją išvystyti?
Atsakymas. Taip, bet gamta priveda žmogų prie vidinio vystymosi, padėdama jam išsiaiškinti, kad jo prigimtis – tai bloga jėga, kurią būtina ištaisyti. Suvokęs šį blogį žmogus pradeda klausinėti: ,, Kodėl? Dėl ko?“
Mes vystome mokslą, kultūrą, švietimą, techniką ir visa kita tik tam, kad pradėtume klausinėti: dėl ko mes gyvename, kur prasmė? Ar įmanoma, kad gamta sukurtų mus be jokios priežasties ir tikslo?
Negali būti nieko netikslingo, ir žmonija privalo turėti tikslą. Mes tai matome visuose gamtos dėsniuose. Gyvame organizme visi organai veikia harmoningai, kad palaikytų viso kūno gyvenimą. Kodėl gi žmonių visuomenėje nėra harmonijos? Dėl kokio aukštesnio tikslo ji egzistuoja?
Kabala atskleidžia mums mūsų egzistavimo tikslą.
Klausimas. Kalbama tik apie žmogaus ryšį su tam tikra abstrakčia aukštesniąja jėga ar jo santykį su kitais žmonėmis?
Atsakymas. Užmegzti ryšį su abstrakčia aukštesniąja jėga galiu tik jungdamasis su kitais žmonėmis, kartu su jais kurdamas indą jai atsiskleisti. Šitas indas susideda iš mūsų visų norų sumos. Tiktai tokiomis sąlygomis atskleidžiu būseną, kai apačioje yra egoizmas, o virš jo – meilė, jėga, jungianti žmones.
Kai sudedu visus norus į vieną, šis indas užsipildo gyvenimo jėga, aukštesniąja jėga, Kūrėju, Šviesa. Kūrėjas (bore) reiškia ,,ateik ir pamatyk“ (bo-re), ateik ir atskleisk. Susijungdamas su kitais galėsiu Jį atskleisti.

Daugiau šia tema skaitykite:

Naujam pasauliui reikalingas naujas žmogus

Apsiginkluoti aukštesniąja Gamtos jėga

Vystymasis savo iniciatyva ar be jos

Komentarų nėra

Visi gamtos dėsniai – tai Kūrėjo savybės

Kabala ir kiti mokslai, Kūrėjas

Klausimas. Ar visi gamtos dėsniai yra Kūrėjo savybės?
Atsakymas. Žinoma. Visa gamta ir yra Kūrėjas. Tik egzistuoja matoma ir paslėpta gamtos dalys.
Mes kalbame apie Kūrėją, kaip apie paslėptąją gamtos pusę, nes kol kas mums ji matoma kaip Jo iškreipta dalis, kurią taip jaučiame specialiai dėl mūsų neištaisytų jutimo organų, dėl egoizmo.
Komentaras. Per kelerius pastaruosius šimtą metų žmonijai buvo atskleista daugiau nei du šimtai fizinių gamtos dėsnių.
Atsakymas. Tai irgi Kūrėjo savybių pasireiškimas, pavyzdžiui, traukos jėga.
Nieko nėra išskyrus Kūrėją ir žmogų, jaučiantį Jį. Tik kyla klausimas, ką būtent jaučia žmogus, kokiu būdu ir kokiose savybėse.
Viską, ką galime įsivaizduoti, yra Kūrėjas. Mes esame Jame, jaučiame Jo tik labai mažą ir visiškai iškreiptą dalį, priešingą Jo tikrosioms savybėms.
Pakilęs į šimtas dvidešimt penktąją dvasinę pakopą, žmogus tampa panašus į Kūrėją, ir Kūrėjas pasitiki žmogumi, atverdamas visas žinias kuriamiesiems veiksmams.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas – meilės jėga

Piršlybos su Aukštesniąja gamtos jėga

Kūrėjas – kūrinio viduje

Komentarų nėra

Liberaliosios idėjos pabaiga

Apie, Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Nuomonė (M. Chazinas). Donaldo Trumpo laimėjimas JAV prezidento rinkimuose  sukėlė Europos Sąjungos elitui vos ne isteriją. Esmė ta, kad čia ne kas kita, kaip liberalios idėjos pabaiga. Liberalaus anklavo sukūrimo planetoje idėjos, kuris vadinamas „auksiniu milijardu“.
Ji išaugino milžinišką elitą žmonių, kurie sieja su ja savo gyvenimo sėkmę.
Šie žmonės, ypač jei jie humanitarai (politikai, žurnalistai, rašytojai, finansininkai ir kiti), nemąsto apie tai, kokie mechanizmai slypi už šios idėjos, kodėl ji apskritai stabili. Jie ideologinių schemų rėmuose daugelį metų aiškino, kad ši idėja yra vienintelė ir nepakentė alternatyvių idėjų nešėjų.
Mes matome, kaip naikinamos tradicinės vertybės Europos Sąjungoje ir Rusijoje. Šiandien visi pagrindiniai postai Europoje užimti žmonių, kurie neša liberaliąją idėją.
Kadangi jie nesuprato, kad po liberaliąja koncepcija slypi finansinis ekonominis modelis, kuris yra ribotas laiko atžvilgiu, Trumpo pergalė tapo jiems šios koncepcijos pabaigos simboliu. Jie ilgai užmerkdavo į tai akis, o dabar buvo priversti pripažinti, kad jų pasaulis pasibaigė. Tik jie netiki, kad už jo ribų gali egzistuoti kitas pasaulis – ir su tuo nieko neįmanoma padaryti.
Komentaras. Tai yra tai, ką aš parašiau apie Trumpo pergalę: Kūrėjas suteikia mums galimybę pereiti į „Achišenos“ vystymosi kelią – protingą vystymosi kelią, atitinkant gamtos dėsnius, o ne pagal įstatymus, kuriuos išgalvoja žmogus, liberalusis elitas.
Norisi tikėti, kad mes tuo teisingai pasinaudosime ir išmoksime tapti integralia visuomene, pasižyminčia protingu vartojimu, mokydamiesi teisingų tarpusavio santykių – nuo liberalaus „viskas leistina“ prie sąmoningos vienybės. Dėl to mums visiems reikia praeiti naujojo auklėjimo kursą.

Komentarų nėra

Rūpestis egoistinis ir dvasinis

Dvasinis darbas

Klausimas. Jei aš rūpinuosi artimaisiais, draugais, kaimynais, – tai darbas, skirtas davimui? Ar tai priartina prie Kūrėjo?
Atsakymas. Ne, nepriartina. Tai paprastas kasdieninis rūpestis vienas kitu.
Kūrėjas atsiskleidžia tarp studijuojančių kabalą, kai jie teisingai save suderina, kad padėtų vienas kitam pasiekti Kūrėjo lygmenį.
Klausimas. Kai turiu galimybę duoti, tai džiaugiuosi, nes mano egoizmui malonu jaustis dideliam ir reikšmingam. Ar tai tinkamas egoizmo panaudojimas?
Atsakymas. Taip. Žmogus turi kilti ir džiaugtis savo pakilimu. Pagalba draugams, kylant pas Kūrėją – tai ir yra davimas.
Rūpestis vienas kitu mūsų pasaulyje nieko neduoda, nes šiuo atveju veikia grynas egoizmas.
Klausimas. Tai kodėl toks reiškinys egzistuoja pasaulyje?
Atsakymas. Kad paruoštų žmones teisingam tarpusavio susijungimui, bet ne daugiau.

Iš 2016 m. kovo 13 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasingas žmogus

Dvasinis pasaulis, materialus pasaulis

Sąlygos dvasiniam pasauliui pasiekti

Komentarų nėra

Trumpo pergalė

Krizė, globalizacija

Komentaras. JAV prezidento rinkimai baigėsi, Donaldas Trumpas nugalėjo.
Per rinkimų kampaniją Jūs nuolat sakėte, kad iš dviejų kandidatų – D. Trumpas geresnis. Atvirai kalbant, labai abejojau, kad D. Trumpas laimės. Nesuprantu, kaip tai įvyko.
Atsakymas. Jaučiau, kad Kūrėjas nuves mus lengvesniu keliu – „greitinant laiką“ (derech achišena), o ne „savo laiku“ (derech beito). Ne mušimu, o pagalba – skatindamas lengvais pliaukštelėjimais, bet ne daugiau, kaip reikiama kryptimi tempiamas besispyriojantis vaikas.
Tai veikia ne žemiškajame, o dvasiniame lygmenyje. Tai ne biuletenio įmetimas į balsadėžę ar mygtuko nuspaudimas. Dvasinės jėgos gerokai stipresnės už visas žemiškąsias.
Rinkimų rezultatai byloja, kad ankstesnysis Barako Obamos kursas, palaikęs Islamo fundamentalizmą ir kenkęs patiems arabams, Europai, visam pasauliui, turi baigtis.
Tikiuosi, kad visa vadinamoji B. Obamos užjūrio politika netrukus baigsis. JAV liausis stumti Europą į prarają, išnyks niekinamas požiūris į Rusiją, Kiniją, Indiją, Pietų Ameriką.
Tai bus labiau apgalvota politika. Juk B. Obama kurstė šalis ir tautas vieną prieš kitą. Kokia išprovokuoto „Arabų pavasario“ Libijoje ir visoje Šiaurės Afrikoje prasmė? O ko pridaryta Artimuosiuose Rytuose?! Kas buvo prieš 8 metus ir kas ten dabar, jam pasitraukus?
Turime pasaulį, išdraskytą Amerikos, kuri pati žlunga. Doleris nuvertėjo, valstybės skolos milžiniškos, amerikiečiai išgyvena tik manipuliuodami. Rezultatas – pasaulinio karo grėsmė.
Juk, kaip ten bebūtų, JAV visais savo ryšių kanalais daro įtaką pasauliui.
Kokias išvadas galima padaryti iš prezidento rinkimų kampanijos? Pirmiausia, nepasitikėkite statistika, jokiais tyrimų biurais, milžiniškomis viešųjų ryšių agentūromis – jiems rūpi uždarbis. Jie kvailina visuomenę ir daro tai, kas naudinga užsakovams.
Todėl D. Trumpas padarė puikų ėjimą. Jis visiems parodė, kad negalima niekuo pasitikėti, reikia kliautis tais, kas savo akimis mato, kaip pastaruosius dvidešimt metų Amerika planingai leidžiasi žemyn. Ir su tuo nebegalima taikstytis, reikia tai sustabdyti.
Klausimas. Manote, kad prieš D. Trumpą nekils galingas pilietinis pasipriešinimas?
Atsakymas. Nemanau. Iš aukščiau viskas sutvarkyta taip, kad jis iš tikrųjų gautų kortas į savo rankas.
Dabar visiems duota dar viena laiko atkarpa, ypač mums – kabalistams. Turime tuo pasinaudoti.
Be to, mes, Izraelio tauta, turime visam pasauliui parodyti vienijimosi metodiką, ryšio tarp žmonių ir harmonijos su gamta sukūrimo metodiką.
Tai mūsų pareiga pasauliui. Jei to nepadarysime, pasaulis galiausiai atsisuks prieš mus. Todėl turime suvokti savo užduotį ir ją atlikti. Taip pasaulis taps harmoningas, pusiausviras, mums pritars, visi supras ypatingą Izraelio tautos misiją, liausis jos neapkentę ir suvoks, kodėl anksčiau nekentė, – nes ji nevykdė savo misijos, o dabar pradeda vykdyti, todėl reikia ją palaikyti. Labai tikiuosi, kad sugebėsime tai perduoti pasauliui.

Iš 2016 m. lapkričio 9 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Žemiškos problemos ir dvasinis vystymasis

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Ar moteryje yra tik viena dvasinė šaknis, sujungianti ją tik su vienu vyru? O vyras gali turėti keletą moterų?
Atsakymas. Nereikia sujungti žemiškų problemų su dvasiniu vystymusi. Nepainiokite skirtingų dalykų. Palikite fizinį vystymąsi vienoje pusėje, dvasinį kitoje ir nemaišykite jų. Aš pats visada taip darau, jokiu būdu nesikišu ir nepatarinėju apie tai savo mokiniams.
Jūs, suaugę žmonės, ateikite studijuoti kabalą, jei jus domina dvasinis vystymasis – studijuokite! Be to, jūsų fizinis kūnas reikalauja prigimtinio nukreipimo (maisto, sekso, šeimos, pinigų, garbės, valdžios, žinių) – prisipildykite, kiek tai nekenkia dvasiniam vystymuisi.
Ir nereikia savęs vesti į labirintus, užsiimant gyvūninio kūno psichologija. Tai neturi jokio ryšio su kabala. Užsiimkite dvasiniu vystymusi ir iš jo patys semsite patarimus sau ir savo šeimos tvarkai.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyrai, moterys ir antrosios santuokos

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Kaip žiūrėti į neištikimybę?

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai