Ateities žmogus

Ateities visuomenė

Klausimas. Pagal kokius kriterijus visuomenė vertins žmogų ateityje? Pagal turtą, grožį, kūno sudėjimą?
Atsakymas. Nemanau, kad žmonės kreips dėmesį į fizinius duomenis. Net vyrai.
Tai palaipsniui išnyks iš mūsų suvokimo, mes vertinsime tik vidines žmogaus savybes ir jų teisingą pusiausvyrą. Ši pusiausvyra, kuri bus visuose lygmenyse, taps tikruoju grožiu ir sveikata.
Individo elgesys ir charakteris bus vidinės būsenos pasekmė. Žmogus ne tik tinkamai pats viską vertins, bet ir sieks visą aplinkinį pasaulį nukreipti į viduriniąją liniją.

Iš 2016 m. liepos 3 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Markso prognozės ima pildytis

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Galima sakyti, kad Karlas Marksas pasiekė didžiausių aukštumų – jis toks pat unikalus kaip ir Baal Sulamas, tik ne dvasiniu lygmeniu. K. Marksas buvo žmogus, supratęs pasaulyje vykstančius procesus, ir tai, koks vystymasis mūsų laukia.
Savo išvadas jis padarė pagal tais laikais išryškėjusius pradinius požymius, remdamasis tyrimų darbininkų padėties tekstilės fabrikuose statistika.
K. Marksas buvo ekonomistas ir išmanė tuos klausimus. Pagal egoistinio vystymosi pradžios simptomus dar pramoninės revoliucijos priešaušriu, tik atsiradus garo mašinoms ir pirmajai mechanizacijai, kol dar nebuvo elektros, jis jau suprato, kur link tai nuves.
Jis buvo tikras ekonomistas, lyginant su kitais, ieškojusiais būdų išspausti kuo daugiau dolerių.
K. Marksas pajautė stumiančią vystymosi jėgą, suprato, kad ji kyla iš žmogiškojo egoizmo ir prie nieko gero neprives. Todėl verta iš karto judėti lygybės link. Baal Sulamas taip pat teigė, kad paskutiniosios kartos gyvenimas bus pagrįstas visuotine lygybe ir vienybe.
Tik Marksas tai matė ne iš dvasinio lygmens kaip Baal Sulamas, o darė išvadas kaip ekonomistas. Jis sakė, kad neverta tęsti ekonominio vystymosi kapitalistiniu būdu, geriau pradėti visuomenės pertvarkymą lygybės principais.
Iš tiesų, jis ir nemanė, kad tai įvyks iš karto. Sprendžiant iš jo raštų, Marksas suprato, kad pirmiausia būtina pasiruošti, mokytis, kelti darbininkų sąmoningumą į kitą lygmenį. Juk tais laikais darbininkai buvo visiški tamsuoliai.
Tik dabar pradedame mokytis to, iš ko juokėmės prieš pusantro šimto metų. Amžininkai nesuprato K. Markso. Po trisdešimties keturiasdešimties metų revizionistai visais įmanomais būdais iškraipė Markso metodiką. Ir Leninas, ir Stalinas buvo šių klaidų pasekmė.
Markso „Kapitalas“ – tai ekonominė pranašystė. Galime neabejoti, kad dabartinės krizės sąlygomis ji atgims. Problema – stereotipinis nusistatymas prieš K. Marksą, jo tapatinimas su „marksizmu“, kaip jį interpretuoja sovietai.
Bus daugiau…

Komentarų nėra

Meilė sprendžia visas problemas

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

Klausimas. Ar yra kas nors naudingo kabalos išminties lobyne jaunųjų poroms, kurios dėl augančio egoizmo augimo susiduria su santykių problemomis?
Atsakymas. Taikykime kabalą mūsų pasaulyje! Juk jame vyksta egoizmo varžybos, nuo mažumės iki senatvės. Visas mūsų gyvenimas – tai pragaras, ištisa kova, iš kurios nieko neišlošiame, ir tiktai egoizmas piktdžiugiauja, kuomet vienas priešais kitą giriamės savo pranašumais.
Būtina protingai tvarkytis su duotu žemiškuoju gyvenimu ir pasistengti jį harmonizuoti, pakeisti.
Gimdome, auginame ir auklėjame vaikus ne dėl to, kad nuramintume savo egoizmą, o dėl to, kad iš jų padarytume žmones, kurie galėtų ramiai džiaugtis gyvenimu, o ne nuolat ginti pozicijas.
Kabalos mokslas aiškina, kaip tai padaryti.
Dėl to mums reikia taikyti tokią ryšių tarp žmonių sistemą, kuomet virš visų mūsų egoistinių atotrūkių, prieštaravimų galėsime pastatyti tarpusavio ryšių tiltukus, o galiausiai – pamilsime.
Mes galime tai padaryti – galime būti tarpusavyje egoistais, nes tokia mūsų prigimtis, o virš jos kurti altruistinius tarpusavio ryšius. Tai priklauso tik nuo auklėjimo! Jeigu išauklėsime tokią kartą, ji bus laiminga ir taps stipriausia.
Mums atrodo, kad altruizmas gali mus susilpninti, ir galiausiai, mus sunaikins, praris, bet yra atvirkščiai. Meilė – tai pats stipriausias jausmas pasaulyje, ir ji duota žmonėms (tautai), kurie ją realizuoja, didžiulę vidinę jėgą.
Pavyzdžiu to, kaip egoizmo augimas ir savęs priešpastatymas likusiems susilpnina ir sukelia krizę, gali būti Amerika.
Jeigu Europa turėtų mūsų susijungimo metodiką, tai šiandien ji būtų stipresnė ir aukštesnė už visas kitas.
Siekimas susijungti, tarpusavio pritraukimas užkoduotas gamtoje, ir šią jėgą reikia išnaudoti – ji sukuria vis naujas materijos formas ir viską, kas egzistuoja, o atsijungimas tiktai naikina ir žudo.
Dėl to mums būtinas kabalos mokslas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Europą gali išgelbėti tik visiška integracija

Dviejų jėgų pusiausvyros centre

Gėris kabalos požiūriu

Komentarų nėra

Kūrimo pabaiga

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Klausimas. Kaip suprasti kūrimo pabaigą? Kas įvyks su materialiais objektais po kūrimo pabaigos?
Atsakymas. Kūrimo pabaiga suprantama taip: mes vis glaudžiau susijungiame, pradedame jausti aukštesniojo pasaulio pilnatvę, kol pasiekiame būseną, kai ji užima visiškai visą mūsų norą.
Ir tas žiupsnelis mūsų noro, kuris jautė iškreiptą tikrovę, tiesiog dingsta ir pereina į tikrą pasaulio suvokimą, kuris yra išorėje, o ne mūsų viduje.
Šis pasaulis tarsi išnyksta, todėl jis vadinamas iliuziniu.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Tobulybė be išimčių

Kas įvyks po galutinio išsitaisymo?

Didelis egoizmas – didelis ištaisymas

Komentarų nėra

Nori pakeisti pasaulį – pakeisk save

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip negatyvius žemiško gyvenimo įvykius išnaudoti dvasiniam vystymuisi?
Atsakymas. Jus turite suvokti mūsų pasaulį kaip vieną visumą. Nėra nieko, kas prasprūstų pro aukštesnįjį valdymą.
Mes tiriame vieningą gamtos jėgą, kaip ji valdo žmogų ir žmoniją. Tad jeigu kils kokių nors problemų, turime jas susieti su ta pačia vieninga gamtos jėga, suprasdami, kad jei kažkur jaučiamės blogai, tai tik todėl, kad patys kalti, nes neatitinkame tų reikalavimų, kuriuos mums kelia gamta.
Kabalos mokslas moko mus, kaip turime tai atlikti, kaip pateikti save, kaip susivienyti, kad dėl mūsų gerų ryšių įstengtume atitinkamai į save nukreipti gamtą.
Todėl visus neigiamus poveikius iš supančios aplinkos – visuomenės, ekologijos, klimato sąlygų, politinio ir ekonominio gyvenimo ir viso kito, kas vyksta su žmogumi, – galima patys neutralizuoti tarpusavyje.
Viskas priklauso nuo mūsų gerų santykių, per kuriuos galima suminkštinti visas problemas. Ir niekaip kitaip. To mus moko kabala, tai jaučiame ir bendraudami su kitais žmonėmis.
Kabalos mokslas sako: jei nori pakeisti pasaulį – pakeisk save, savo požiūrį į kitus. Todėl mes organizuojame grupes ir mokomės, kaip pritraukti sau teigiamą gamtos jėgą, kad ji mus pakeistų.
Kiek ji mus keis į gerąją pusę, tiek keisis pasaulis. Toks tarpusavio ryšys tarp mūsų ir valdymo sistemos.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Daugiau šia tema skaitykite:

Aukštesniosios jėgos, arba, kaip pakeisti likimą

Keisdamiesi patys, mes keičiame pasaulį

Neiškreiptas egoizmo pasaulio vaizdas

Komentarų nėra

Geri santykiai malonūs kiekvienam

Vyras ir moteris

Klausimas. Kokiu būdu teisingų ryšių jutimas, geri santykiai gali tapti tikruoju mano moters užpildymu?
Atsakymas. Geri vyro ir moters santykiai būtinai ją užpildys! Nieko nėra svarbiau, kaip elgtis su moterimi dėmesingai. Galiausiai ji supras, kad niekur kitur to nepamatys, ir panorės būti kartu su jumis.
Tas pats ir su vyru: jeigu moteris jam bus dėmesinga ir juo rūpinsis, jis pajaus, kad ji pakeičia jam mamą ir negalės nuo jos atsitraukti.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyro ir moters pasaulio suvokimas

Vyras ir moteris – magnetas tarp jų, 1 d.

Meilės atgimimas

Komentarų nėra

Tikrovė ar subjektyvi iliuzija

Realybės suvokimas

Klausimas. Jau Talmude buvo parašyta, kad kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Jau tada žmonės suprato, kad pakeitę savo savybes, jie sugebės pamatyti tikrą pasaulį.
Ar galima sakyti, kad kiti man duoti tik tam, kad patikrinčiau savo požiūrį į juos? Ir kaip panaudoti pakilimui tai, kad kituose matau neigiamas savybes, o savyje visada teigiamas?
Atsakymas. Išorinis pasaulis egzistuoja tik tavyje ir tu negali pasakyti, ar jis egzistuoja be tavęs.
Tarkim, žmogus šiandien egzistuoja, o rytoj jo nebus: pasaulis išliks ar ne? Žmogus negali to tvirtinti. Niekas negali to tvirtinti, įskaitant Niutoną, nes kiekvieno požiūriu visa tai subjektyvi iliuzija. Galima paprieštarauti, nes mes matome, – kai žmogus miršta, pasaulis išlieka. Tačiau kur jis egzistuoja, kame? Tiems, kurie gyvena – jis egzistuoja. O to, kuris mirė, atžvilgiu negalime pasakyti nieko, nes nejaučiame to, ką jaučia jis.
Todėl žmogus ir sukurtas taip, kad pakeistų savo požiūrį į kitus. Ir tai jam pačiam yra išėjimo iš savęs į aukštesnįjį pasaulį indikatorius. Pasaulis, esantis už žmogaus ribų, ir yra aukštesnysis pasaulis.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mato teisingą tikrovę?

Iliuzinis pasaulis

Nešališkas požiūris į pasaulį

Komentarų nėra

Dėl ko egzistuoja ši tikrovė?

Realybės suvokimas

Klausimas. Dėl ko egzistuoja ši tikrovė?
Atsakymas. Mūsų tikrovė egzistuoja dėl to, kad būtent joje, dėdami pastangas, palaipsniui galime atskleisti dvasinį pasaulį ir taip tapti tapatūs Kūrėjui. Mes užsidirbame savo savarankiškumą.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mato teisingą tikrovę?

Iliuzinis pasaulis

Fantazijos ir tikrovė

Komentarų nėra

Ar kyla žmogui klausimas apie gyvenimo prasmę?

gyvenimo prasmė

Klausimas. Kaip nuspręsti, ar kyla žmogui gyvenimo prasmės klausimas?
Atsakymas. Žmogus turi atsakyti į klausimą, ar gali gyventi neieškodamas gyvenimo prasmės, ar ne. Jeigu gali pasitenkinti kokiu nors hobiu ir daugiau apie nieką negalvoti, vadinasi, jis dar tokio noro neturi.
Tačiau gamta mus stumia. Matome, kas vyksta pasaulyje. Dėl to prieiname prie tokios būsenos, kuomet dauguma žmonių, nusivylę šituo pasauliu ir savo realizacija jame, vis tiek prieis prie būtinybės atskleisti matricą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Trys pasaulio suvokimo būsenos

Kur ieškoti gyvenimo prasmės?

Žmogus – minčių ir jausmų sistema

Komentarų nėra

Mokslas iš niekur

Kabala, Kabala ir kiti mokslai

Klausimas. Kabala egzistuoja daugiau nei penkis tūkstančius metų. Jei šiandien kreipsitės į septynis milijardus žmonių: „Ar kabala yra teisingų ryšių tarp žmonių metodika?“, – visi pasakys, kad tai – mistika. Dėl ko kabalą slėpė visus šiuos tūkstantmečius?
Atsakymas. Kabalistai taip ilgai slėpė šią metodiką, kadangi žmonija kiekviename savo vystymosi etape gauna tik tai, ko jai reikia.
Kaip Einšteinas bijojo atskleisti pasauliui žinias apie atominę energiją, baimindamas, kad žmonija nesukurtų atominės bombos, taip ir čia. Jei jis nebūtų pagreitinęs šio proceso, galbūt tai būtų įvykę dar po 30–40 metų.
Vadinasi, žmonijos vystymasis kiekvieną laiko akimirką atskleidžia ir blogas, ir geras jėgas bei aplinkybes.
Esmė ta, kad kabala – tai ne įprastinis mokslas, kuris iš pradžių atskleidė paprastus dėsnius, paskui mechaninius, paskui atominės energijos, o dabar atskleidžia sudėtingesnius biologinius ir genetinius dėsnius, įskaitant žmogaus sukūrimą.
Viena vertus, kabala – mokslas. Kita vertus, šį mokslą gali suvokti žmogus, kuris yra jos lygmenyje. Tam nereikia būti protingais fizikais, kaip Einšteinas, Niutonas ir kiti mokslininkai. Tai turi būti žmonės, kurie iš kartos į kartą vystosi kaip mokslininkai, perduoda informaciją kaip mokslininkai, bet kartu augina save, laukdami tos akimirkos, kai kabala turės atsiskleisti žmonijai, ir žmonijai jos prireiks.
Todėl, nors kabala atsiskleidė pirmajam žmogui prieš 5777 metus – kabalistui, mokslininkui, ji iki šiol buvo paslėptyje. Ja naudojosi tik kabalistai – nedidelis žmonių ratas, taip pat, kaip atomine energija užsiėmė tik nedaugelis specialistų, kol nusprendė, kad kitos išeities nėra, atėjo laikas ją taikyti.
Lygiai taip pat ir čia. Jau daugelį tūkstantmečių kabala užsiima nedidelis skaičius žmonių. Jie apie tai rašė knygas, perduodavo jas iš kartos į kartą. Šios knygos parašytos ypatinga kalba, bet ne dėl to, kad autoriai siektų nuslėptų turinio prasmę.
Jie neslėpė! Tiesiog neįmanoma buvo atskleisti to kitiems, jei jie neturi tokio poreikio, impulso, vidinio pasiruošimo.
Net pirminiuose šaltiniuose yra pasakyta, kad būtent XX a. pabaigoje šis mokslas pasklis visame pasaulyje. Taip ir atsitiko. Todėl nieko nuostabaus, kad šiandien ji atsiranda tarsi iš niekur.

Iš 2016 m. liepos 3 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar ne per anksti kabalos mokslas atsiskleidė pasauliui?

Visgi kabala buvo uždrausta?

Brendimo laikas

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai