Pakilti į Kūrėjo pakopą

Dvasinis darbas

Klausimas. Išeitų, kad Kūrėjas pats didžiausias egoistas. Jis nori mėgautis mūsų taisymusi, kad gautume dėl Jo, ir pasieks to bet kokia kaina. Mes turime pasiekti tokį altruizmo lygmenį?
Atsakymas. Kūrėjas – tai absoliutaus gėrio savybė. Šiuo atžvilgiu galima sakyti, kad Jis – pats didžiausias altruistas, arba egoistas, arba dar kažkas, bet tai viena savybė! Jis nesikeičia! Kūrėjas – tai gamta, kurioje esame.
Esame „juodame rutulyje“, kurio savybė – absoliutus egoizmas, ir turime pamažu iš jo išeiti. Todėl apie Kūrėją galima sakyti viską, ką tik norime.
Kūrėjo noras – duoti. Jis egoistinis ar ne? Negalime kelti tokio klausimo, nes be šio noro Jis daugiau nieko neturi. Jis – tik noras duoti. O visi kūriniai – tik noras gauti. Jie tikslingai sukurti tokiais, kad būtų priešingi Kūrėjui, kitaip nebūtų kūriniais, atskirtais nuo Kūrėjo.
Bet kaip jiems prilygti Kūrėjui, kad užimtų tą patį lygmenį ir būti tokiems pat laimingiems, patenkintiems? Tam reikia, kad noras gautų galėtų gauti, bet tik su ketinimui duoti. Ir tuomet jo lygmuo prilygs Kūrėjo lygmeniui, nors ir bus priešingos Jam savybės – kūrinio prigimtis gauti, o ne duoti.
Tad mūsų darbas – įgyti ketinimą. Priklausomai nuo įgyto ketinimo „duoti“ galėsime naudotis savo noru gauti kiek tinkami. Mat tokiu atveju visi mūsų veiksmai bus nukreipti į davimą, būsime panašūs į Kūrėją, lygūs Jam, suprasime Jį, kitaip tariant, būsime tokie, kaip Jis.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Melsti vidinės davimo jėgos

Keliamoji noro jėga

Panašus į Šviesą

Komentarų nėra

Kodėl sukurtas toks turtingas pasaulis?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kodėl materialiame pasaulyje atliekame tiek mažai veiksmų? Kūrėjas sukūrė tokį turtingą pasaulį, o mes užsiimame tik vidiniu darbu.
Atsakymas. Mat dar nesukūrėme tokios visuomenės, kurioje per materialius veiksmus galėsime kabalistiškai vieni kitus veikti.
Klausimas. Ar visi kabalisto veiksmai – tai mokytis, klausyti mokytojo, sėdėti rate ir šnekėti? Nėra nieko kito? O pasaulis toks įvairus, galima tiek visko nuveikti.
Atsakymas. Verčiau nieko nedaryti. Dėl to, kad kažką darome, nėra nieko gero nei žmogui, nei pasauliui.
Klausimas. Tai kam viskas sukurta?
Atsakymas. Kad ramiai gyventum ir siektum, kad tavo ryšys su kitais būtų idealus.

Iš 2016 m. gruodžio 11d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Puikus balansas

Teisiame Kūrėją

Gali keikti, tik nepamiršk Manęs

Komentarų nėra

Puikus balansas

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip išlaikyti balansą tarp gyvenimo mūsų pasaulyje ir siekio atskleisti dvasinį pasaulį?
Atsakymas. Tai nuostabi pusiausvyra tarp jų, kai viskas subalansuota ir nėra jokio prieštaravimo tarp dviejų pasaulių. Mes viską būtinai pasieksime.
Svarbiausia – mėginkite atlikti viską, kas įmanoma, kad pasiektumėte aukštesnįjį pasaulį, o ten išvysite, kaip viskas susilies į vieną vieningą sistemą. Pamatysite vieną vaizdą ir jis bus nuostabus, kupinas darnos, kuri užpildys jus ir suteiks amžino judėjimo pojūtį.
Šiame gyvenime, šiame pasaulyje pajausite viską, kas egzistuoja aukščiau jūsų.

Iš 2017 m. sausio 29 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis, materialus pasaulis

Tavo akys pamatys Kūrėją, ir niekieno kito!

Pats esi atsakingas už savo gimimą

Komentarų nėra

Ką siūlo kabala?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kabala siūlo auginti savo egoizmą, savimeilę ir pan., kad galiausiai suprastum, jog tai beprasmis užsiėmimas?
Atsakymas. Kabala nesiūlo auginti egoizmo. Ji siūlo tapti panašiems į Kūrėją.
Jeigu mano prigimtis – gauti, tai galiu gauti, bet tik su ketinimu duoti. O jeigu neturiu tokio ketinimo, nieko negausiu.
Tad būti maksimaliai panašus į Kūrėją galiu tik tiek, kiek turėsiu ketinimą duoti, ketinimą kitų labui. Jeigu jo nėra, reiškia, kad nieko nedarau.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžino malonumo formulė

Linkstu duoti

Eikime geruoju keliu

Komentarų nėra

Žydų maldos jėga

Izraelis ir pasaulio tautos, Ketinimas, malda

Komentaras. Japonų mokslininkai bando suprasti, kodėl religingi žydai gyvena 8-12 metų ilgiau nei kiti žmonės. Po keleto bandymų jie padarė išvadą, kad tfilino [žydų maldos priemonė – vert. past.] dėjimas šešis kartus per savaitę veikia tam tikrus akupunktūros taškus.
Pasak jų, „tfilino dėžutės nestipriai spaudžia du labai svarbius taškus, iš kurių vienas yra ant rankos, o kitas – ant kaktos. Reguliariai veikiant šiuos taškus valandą pažadinamos gyvybinės organizmo jėgos ir gerėja jo visų sistemų savireguliacija“.
„Kitas pavyzdys – rytinė malda, kurios metu žydai muša sau į krūtinę ir gailisi dėl savo prasižengimų“. Žydai gyvena ilgiau ne dėl to, kad atgailauja, o todėl, kad muša į teisingą tašką: „24 ritmingi smūgiai pašalina trombų susidarymo galimybę širdyje ir kvėpavimo sistemoje“.
Labai svarbu – šeštadieninis poilsis: jie ilsisi nuo bet kokių minčių, žemiškų reikalų. O centrinė maldos dalis „Amida“, kuri yra skaitoma tris kartus per dieną, laikoma geriausia meditacija.
Todėl, pasak japonų, religingi žydai gyvena 8-12 metų ilgiau. O religingi žydai atsako: „Ne, tai ne dėl mechaninio taškų veikimo. Tai Kūrėjo valia ir paskatinimas už tinkamą gyvenimą“.
Jei japonai įrodys ir išplės savo versiją, tai žmonės panorės dėti tfiliną, gailėtis už savo prasižengimus ir t. t.
Atsakymas. Tegul japonai išranda automatą. Ateisi gatvėje prie automato, įmesi monetą, gausi 24 smūgius į krūtinę ir viskas – tu sveikas. :-)
Jeigu nagrinėsime žydų priesakus, pamatysime, kad jie turi tikslų racionalų grūdą, savybę, pasekmę. Bet ne dėl to jie sugalvoti. Jie kyla iš dvasinių dėsnių, kurie mūsų pasaulyje negali turėti neigiamo efekto.
O jeigu nėra teigiamo efekto, tai mes jo tiesiog nematome, bet jis yra – ir gyvūniniame (fiziniame, materialiame) lygmenyje ir dvasiniame. Bet dvasiniame lygmenyje jis yra labai menkas, nes žmogus visa tai atlieka be teisingo ketinimo – ne dėl davimo, o dėl gavimo, manydamas, kad tai prailgins jo gyvenimą, atneš sėkmę, atlygį.
Tokiu atveju žemiškame lygmenyje, veiksmo efektas minimalus, bet jis vis tiek yra. Juk gamta – viena. Sistema – globali, nesvarbu, ar ji dvasinė ar materiali. Viskas kartu – tai vienas pasaulis. Mes matome tik jo mažą fragmentą, o iš tikrųjų visa tai – viena sistema.
Todėl galiu patvirtinti: tai, apie ką galvoja japonai, turi pagrindo. Bet ne dėl to ir ne iš to taip vyksta!
Štai jeigu senovės Judėjoje žmonės prieš gaudami Torą būtų atsivertę kokią nors samurajų knygą ir pamatę akupunktūros taškus, jie pagal tai sukurtų savo bazę ir tada būtų kitas reikalas. :-)
Bet viskas išėjo priešingai: japonai gavo šiuos taškus iš senovės kabalos. Visa tai dar atsiskleis, netgi hieroglifų kilmė.
Klausimas. Ar ilgaamžiškumas susijęs su buvimu teisuoliu? Juk žinome, kad kai kurie didūs kabalistai mirė 36-40 metų.
Atsakymas. Viena vertus, nėra tiesioginės priklausomybės. Kita vertus, visi kabalistų išgyvenimai palyginus su žmonių, suvokiančių tik mūsų pasaulį, išgyvenimais, milijonus kartų didesni, platesni! Žmogus, kuris jaučia Kūrėją, aukštesnįjį pasaulį, nesibaimina dėl savo „kailio“.
Ir todėl, žinoma, jis jaudinasi dėl kitų dalykų, turi kitokių problemų, kitą likimą. Jis yra valdomas kitaip!
Nekalbu apie religingus žmones. Jie iš tikrųjų nuramina save kasdienybe, rutina, tikėdami Aukštesniuoju valdymu. Jie turi galimybę dienos metu atsipalaiduoti maldomis ir palaiminimais. Tai, aišku, padeda. Religija – itin rimta pagalba, medicininė sveikatingumo praktika.
Bet kabala – visai kas kita. Tai noras kilti, nuolatos veržtis aukštyn, tai ieškojimai, užmojai, įtampa, nervai. Bet tai ir sveikata, nes suteikia gyvenimą. Viskas gyvena žmoguje, jis jaunas, siela neturi amžiaus.

Iš 2016 m. liepos 28 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Kaip padėti mokytojui?

Dvasinis darbas, Mokytojas ir mokinys

Klausimas. Kaip mokinys gali padėti mokiniui, ir kada mokytojas perduoda Šviesą mokiniui?
Atsakymas. Tai įmanoma tik būnant atsidavusiam idėjai, mokymuisi, vienybei, padedant mokytojui jo darbe su bendrąja grupe.
Kai 1980 m. radau savo Mokytoją, po keleto užsiėmimų man neliko jokių abejonių, kad turiu pervažiuoti arčiau jo ir daryti viską, kas galima. Bet tada buvo kitos sąlygos, nebuvo interneto, nebuvo net kabalistinių knygų – jos buvo retos, it radinys. Nuo to laiko praėjo 37 metai. Šiandien yra visiškai viskas, knygos išverstos į įvairias kalbas.
Padėti mokytojui – žinoma, tai itin rimtas akstinas vystytis. Reikia stengtis būti panašiam į mokytoją, juk ką daro aukštesnysis parcufas, to turi siekti ir esantis ant žemesniosios pakopos. Lygiai taip ugdome vaikus.
Visada sekite aukštesniojo pavyzdžiu: koks jo požiūris į pasaulį, užsiėmimus, platinimą, ir taip eisite pirmyn. Tai pats geriausias stimulas vystytis.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Komentarų nėra

Kam kurti Kūrėją?

Kūrėjas, Realybės suvokimas

Klausimas. Sakote, kad Kūrėjo nėra, Jį reikia sukurti. Kas yra Kūrėjas? Kam Jį reikia sukurti?
Atsakymas. Kūrėjas  hebrajų k. „Borė“ iš žodžio „bo“ (ateik) ir „rė“ (pamatyk). Kol Jo nesuvoksi, nieko neišeis. Ne žmoguje Kūrėjo nėra. Jis atsiranda mumyse tada, kai Jį suvokiame.
Lygiai taip pat ir su mūsų pasauliu ir viskuo, kas yra jame: kol jį stebime, jis mumyse atsiskleidžia, vos tik liaujamės jį stebėję, pasaulis išnyksta. Beje, mokslininkai taip pat ima apie tai kalbėti.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kelio į Kūrėją žemėlapis

Ar reikia Kūrėjui pažinti patį save?

Kūrėjas paslėptas, bet grupė atvira

Komentarų nėra

Kaip paspartinti dvasinę raidą?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip paspartinti dvasinį vystymąsi?
Atsakymas. Laikas – itin svarbus veiksnys mums einant pirmyn. Neįsivaizduoju, kad būtų galima gerokai jį sutrumpinti.
Jūs nenutuokiate, kiek vidinių dvasinių būsenų pasikeičia kiekvieną jūsų žemiško gyvenimo minutę, ir jūs apie jas nė nenumanote. Skaitiklis sukasi, sukasi ir viskas nuolatos keičiasi.
Ir staiga jūs jaučiate, kad kitaip suvokiate tai ir kitaip pajaučiate tą, staiga kažką suprantate ir pan. Visa tai jūsų vidinių pokyčių rezultatas.
Tad reikia spartinti laiką, nors, kita vertus, vis dėlto esame tam tikruose rėmuose. Ir jeigu jūs esate grupėje, mokotės, jeigu sistematiškai kartu dirbate ir su savimi, ir su grupe, jei priklausote mūsų visuotinei pasaulinei grupei, tai čia kažką pakeisti galima tik jūsų bendromis pastangomis.
Šitaip galite paspartinti laiką, tačiau bet kuriuo atveju laiko veiksnys išlieka, ir į jį reikia atsižvelgti, jį gerbti.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis tobulėjimas nesuteikiamas per protekciją

Ar tokia jau objektyvi ta mūsų realybė?

Nori spręsti pats?

Komentarų nėra

Kodėl Visatoje tiek daug negyvosios medžiagos?

Realybės suvokimas

Klausimas. Kam tiek daug materijos Visatoje, jei egzistuoja tik viena žmonija?
Atsakymas. Mat gamta sudaryta iš keturių lygmenų: negyvosios gamtos, augalijos, gyvūnijos ir žmonių. Negyvoji gamta – didžiausia, ji iš savo kiekio sukuria naują kokybę – augalinę pakopą.
Augalija padengia visą žemę, bet visa jos gausa išreiškia tik vieną kokybę – gyvūninę.
Gyvūnų kur kas mažiau nei augalų, bet jie visa savo įvairove vis tiek pasiekia būseną, kai prilygsta vienam žmogui.
Taip viskas sukurta. Tad būtina didžiulė negyvosios materijos sankaupa, kuri pasiekia pusiausvyrą vos per nedidelį augalijos kiekį.

Iš 2017 m. sausio 29 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Beribio prisipildymo stebuklas

Kai mokslas bejėgis – atsako kabala

Gamta – tai vienybė

Komentarų nėra

Pagrindiniai įrankiai egoizmui valdyti

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas. Kokius pagrindinius instrumentus siūlo kabala egoizmui valdyti?
Atsakymas. Apriboti save padedant Šviesai, kurią žmogus gauna per grupę.
Užgniaužti save grupės atžvilgiu ir priklausomai nuo to pajausti savo žemiausią tašką.
Skirti visą save grupei, kad jai padėtum, ir taip pasiektum aukščiausią tašką.
Skirtumas tarp žemiausio ir aukščiausio taško apibrėš tavyje Kūrėjo atskleidimo formą.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dėl ko mes vis labiau nepakantūs

Pateisinti kits kitą

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai